Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Zorg en Onderwijs - Voortgezet onderwijs
Waar begin je?
Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren

Voorwoord en bewerking door; Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)Torrey A. Creed    Aaron T. Beck    Jarrod Reisweber
ISBN: 9789088502965
184 pagina's
1ste druk
Prijs: € 42.50

Bestel aantal:

 

Onderzoek naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie laat zien dat deze vorm van hulpverlening voor jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek redelijk tot grote effecten heeft. Het gaat om een bewezen effectieve aanpak. Juist in scholen kan kennis van deze benadering een waardevolle bijdrage zijn voor schoolpsychologen en andere zorgbegeleiders in hun begeleiding van jongeren. Met passend onderwijs voor de deur worden scholen immers geconfronteerd met een diverse leerlingenpopulatie en met uiteenlopende zorgbehoeften.
De korte beschrijving van het cognitieve model, de gedragstherapeutische technieken, aansprekende casu├»stiek, praktische handvatten met oefeningen en handouts bieden gedragswetenschappers, zorgco├Ârdinatoren en docenten met een extra zorgtaak die binnen het voortgezet onderwijs werken een stevig onderbouwd kader.


Alle titels uit de nieuwe serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl

Hier kunt u de
bijlagen downloaden.
Hier vindt u de References van het oorspronkelijke Engelstalige boek.


In dezelfde serie verschenen:

Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren

Voorkom probleemgedrag

Prijs: € 42.50
Bestel aantal:
Waar begin je?


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Torrey A. Creed
Aaron T. Beck
Jarrod Reisweber
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.